Acasă > Știri > Conţinut

Clasificarea recipientelor de presiune chimică

Clasificarea după destinație: Vasul de presiune este împărțit în vasul de reacție (r), vasul de transfer de căldură (h), vasul de separare și recipientul de depozitare (t) prin utilizare.

1. Vas de reacție: vasul de reacție fizic și chimic utilizat în principal pentru a finaliza mediul de lucru este denumit vasul de reacție. Cum ar fi: reactorul, generatorul, fierbătorul de polimerizare, turnul sintetic, cuptorul de transformare și așa mai departe.

2. Vas de transfer de căldură: Containerul utilizat în principal pentru a finaliza schimbul de căldură al mediului se numește vas de transfer de căldură. Cum ar fi: schimbător de căldură, răcitor, încălzitoare, cutii de vulcanizare și așa mai departe.

3. Containere de separare: utilizarea principală a mediului pentru a completa balanța de presiune a fluidului, purificarea gazului, separarea și alte containere numite separarea containerelor. Cum ar fi: separator, filtru, colector de ulei, tampon, turn de spălare, turn de spălare cu cupru, uscător și așa mai departe.

4. Containere pentru depozitare și transport: containerele utilizate în principal în producția și durata de viață a materiilor prime gaz, lichide, gaze lichefiate se numesc containere de depozitare. Cum ar fi: tancuri, tancuri, cisterne și așa mai departe.